fbpx

När börjar barn prata?

När börjar barn prata? Detta är en fråga som många föräldrar ställer sig. Tidig talutveckling är viktig, så det är viktigt att veta när ditt barn bör börja tala och vad du som förälder kan göra för att hjälpa barnet på dess resa. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera tecknen på språkförsening, varför tidiga insatser är viktiga för tidig talutveckling och hur du kan arbeta med ditt barn för att uppmuntra språkinlärning från en tidig ålder!

Barn föds med en medfödd önskan att lära sig ett språk. Talandet börjar under de första två åren då barnen använder kroppskontakt, ansiktsuttryck och skrik för att kommunicera. De övar sina färdigheter genom att kopiera ljud som de hör andra göra med tungan, läpparna och gummiseglet. Barn är naturligt intresserade av att lära sig språk och lär sig vanligtvis att tala vid två års ålder.

De flesta barn kan säga minst ett ord när de är ett år gamla, och flickor utvecklar ofta talet något snabbare än pojkar. Barn som av naturliga skäl är blyga eller försiktiga tenderar att vänta med att tala tills de är äldre.

Hur gamla börjar barn prata?

De första orden brukar komma vid ungefär ett års ålder, men vissa barn är långsammare än andra. Deras första ord är ofta mamma eller pappa, viktiga personer i barnets liv. De kan också säga platsnamn för hundar, katter och saker som de använder ofta (t.ex. strumpor).

Barn bygger upp sin språkliga kunskap om ord genom att höra dem och sedan uppleva dem i olika sammanhang. Det är bra att prata med ditt barn om varje ord som det möter och förklara hur det används i olika sammanhang.

De första 100 orden som ett barn använder är 70 % substantiv och 30 % verb. Detta beror på att substantiv beskriver föremål som är lättare för barn att identifiera. Verben beskriver en handling eller aktivitet, t.ex. att äta middag, som förändras beroende på när den sker och var den äger rum – vilket skapar svårigheter för småbarn om de inte förstår detta.

5 tips hur föräldrar kan hjälpa barnet att börja prata

  • Lyssna på ditt barns försök och kopiera det. Det är en bra idé för barn som är för blyga eller försiktiga att börja tala först, även om det kan vara svårt om du inte talar deras språk.
  • Prata om saker i huset – föremål som de ofta ser, t.ex. leksaker, matvaror i köket, bilder på väggen osv.
  • Ge ditt barn möjlighet att öva sina talfärdigheter hemma och i olika miljöer – t.ex. i en leksaksaffär eller på zoo.
  • Prata om skillnader mellan föremål som är lika men inte likadana, till exempel: ”Ser du hur den här bollen är orange?” Det är också viktigt att barn lär sig vad ord betyder när de höra dem.
  • Läs för ditt barn varje dag ur en bok som de kan se och hålla i.

Språkförseningar hos barn

Det kan ta tid för barn med språkförseningar att lära sig hur, när och vilka ord eller fraser som används på deras modersmål. De kan också ha svårt att förstå innebörden av många meningar som uttalas av andra i deras omgivning. Barn med språkförsening uppvisar ofta liknande svårigheter både när de talar högt och när de läser tyst också. Språkförsening kan diagnostiseras vid åldern två eller tre år, och fortsätter att utvecklas med tiden.

Experttips: Det är inte möjligt för barn med språkförseningar att tala i samma takt som sina jämnåriga eftersom de inte kan förstå vad som sägs som svar under en konversation; detta ger dem ångest som ofta leder till mer frustration. För att undvika att utlösa dessa känslor av det är viktigt att inte överbelasta barn med språkförseningar när de befinner sig i en grupp av människor.

Barn som upplever språkförseningar kan behöva mer tid än sina jämnåriga kamrater för att slutföra en aktivitet, t.ex. att sortera föremål efter färg eller form. För att de ska nå samma nivå av förståelse och framgång som andra barn.

Det viktigaste vi kan göra att hjälpa alla barn oavsett språkfärdigheter att utvecklas från där de är just nu. Alla behöver olika tid på sig men vi vet alla hur viktigt språket är och det är därför denna guide är väldigt viktig för många. Stressa inte låt barnet utvecklas och hjälp de göra så.