fbpx

Barns första ord

När kommer mitt barn att säga sina första ord? Detta är en fråga som många föräldrar ställer sig själva. Svaret beror naturligtvis på barnet. Vissa barn säger sina första ord vid 11 månaders ålder, medan andra inte säger något förrän de är 18 månader gamla. Nedan finner du en topplista på några vanliga första ord. Vi kommer också att ge några tips för att hjälpa ditt barn att lära sig att tala!

Att börja prata är ett av de viktigaste stegen i ett barns utveckling, och det är en händelse som många föräldrar ser fram emot med stor förväntan. Faktum är att de flesta minns sina barns första ord som ett lyckligt minne.

Topplistan på barns första ord

  • Mamma
  • Pappa
  • Ja
  • Nej
  • Vatten
  • Hej

Det du kan tänka på är att mycket av de orden som barnet kan komma att uttala först är baserat på närmiljön. Det är därför ord som mamma eller pappa är väldigt vanliga.

Hur och vart utvecklas barnets språk

Familjen är en idealisk miljö där barnen kan växa och utveckla alla sina talanger. Därför måste hemmet erbjuda så mycket stimulans och inlärning som möjligt. Ett enkelt och bra sätt är att prata mycket hemma både med varandra och med barnet. Det kan kännas dumt att prata med ett barn som inte svarar men det är ett perfekt verktyg för att hjälpa barnet utveckla sitt språk.

En annan sak man kan tänka på är att prata extra tydligt eftersom det underlättar för barnet att förstå och härma stavelserna. Men stressa inget alla barn gör detta i olika takt och barnet kommer säga sitt första ord när det är redo. Njut av den dagen när barnet uttalar sitt första ord för det är en viktig milstolpe i utvecklingen av barnets kommunikation.