fbpx

Sömnschema för bebis

Det är fantastiskt att vara förälder. Det är svårt att beskriva känslan som infinner sig när man har blivit förälder, det är helt enkelt svårt att sätta ord på hur det är att vara förälder. Livet tar helt enkelt en ny och positiv vändning när man inte bara har sig själv att ta hand om, utan då man också har ett barn att ge kärlek, vägleda och uppfostra. Men även om det är en ren ynnest att vara förälder, så är det inte alltid helt enkelt att veta hur man på bästa sätt ska ge barnet den kärlek och trygghet som det behöver. Praktiska frågor kring sovrutiner, mat och läxläsning är inte något som är av gud givet till varje förälder, utan något man får lära sig efter hand. I den här artikeln försöker vi ge dig som förälder, i synnerhet dig som pappa, några konkreta tips på hur du bör tänka kring ditt barns sömn – framförallt för bebisar. Vi går igenom hur du kan lägga upp ett sovschema för en bebis, beroende på hur många månader bebisen är. Vi hoppas att våra tips kring sovtider för bebis kan vara till stor nytta för dig som förälder.

Därför är det klokt att göra ett sömnschema

Något som är väldigt viktigt för mindre barn är att de har fasta och tydliga tider att förhålla sig till. Forskning visar att barn mår bra av att ha trygga hållpunkter i sitt liv – när man ska äta och när man ska sova. Egentligen är det inte så svårt, en trygg bebis är en glad bebis och därför spelar sovrutiner mycket stor roll. Som förälder är det en god idé att man gör upp ett sömnschema som man kan försöka följa. I den här guiden gör vi skillnad på hur man kan tänka kring sovtider för en 2 månaders bebis sömn, för 6 månaders bebis sömn upp till en 12 månaders bebis sömn. Sömnschemat kan med fördel upprättas i fysisk form så att du kan skriva upp det och sätta upp på kylskåpet. Det har inte bara en planerande funktion utan det kan även utformas som ett dokument som man kan använda för att fylla i hur barnet har sovit, för att kunna hålla koll på hur mycket sömn barnet har fått. Det går enkelt att skapa ett sådant sömnschema i valfritt ordbehandlingsprogram, där man på framsidan av dokumentet kan göra själva sömnschemat och på baksidan göra kolumner där man kan fylla i sömnen.

Sovrutiner är viktiga redan från barnets första månader

Något som är viktigt för en förälder är att redan från barnets födelse försöka sätta en grundläggande struktur för när och hur barnet ska sova. Om det är många som rör sig i hemmet och det pågår mycket aktivitet när det är sovdags är risken att barnet känner sig otryggt och rubbar sin sömn. Om möjligt ska man redan från barnets första månader försöka hitta en plats som barnet alltid sover på. Det kan exempelvis vara en spjälsäng. Om barnet alltid sover i spjälsängen så kommer det att betinga den spjälsängen med sömn, vilket invaggar barnet en trygghet när det lägger sig i sängen. Det har och göra med det som man i psykologin brukar beskriva som klassisk betingning, att barnet associerar sömn med platsen som det själv sover på. Men det är inte bara den fasta sovplatsen som är det viktiga, utan även på vilket sätt som du lägger barnet på i sängen. Försök att lägga barnet i sängen på samma sätt varje gång och klappa och vagga barnet tills det somnar. Om du gör det på samma sätt varje gång som barnet somnar, då kommer barnet att känna sig tryggt och kunna somna på ett lugnt sätt. Naturligtvis utesluter inte detta att man kan få hjälp av mor- eller farföräldrar för att passa barnen. Barn mår bra av att ibland skifta omgivning och få nya personer att knyta an till, men den som passar barnet ska naturligtvis försöka följa de sovrutiner som barnet har i den mån det är möjligt. Även om barnet har en spjälsäng som det sover i vanligtvis kan det också få sova i föräldrarnas säng, men under barnets första månader är det ofta en klar fördel att det får sova i sin egna säng. Men försök att efter barnet första månader vara lite mer noggrann och tydlig med att följa sovrutinerna.

Goda matrutiner lägger grunden för goda sovrutiner

En bebis som är mätt kommer också att sova bra på natten och kunna somna ordentligt när det är dags att sova under dagen. Visst kan det låta som en självklarhet, men det förtjänar att påpekas i en artikel som ska vara en handbok för hur föräldrar kan tänka kring rutiner för sömn för sina bebisar. Under barnets första år är det närheten till föräldrarna, maten och sömnen som utgör de viktigaste sakerna i tillvaron. De första 6-7 månaderna är det enbart bröstmjölk eller bröstmjölksersättning som barnet behöver för att få i sig rätt näring. Ett bra sätt att få rutiner för barnets sömn och mat att fungera, är att se till att bebisen efter en viss bestämd tid efter att den har sovit också får mat. På så sätt känner bebisen en trygghet i att efter sömn kommer mat, och sedan en viss tid efter att den har ätit så blir den trött igen. På så sätt går mat och sömn ihop på ett sätt som får barnet att känna trygghet.

Hur bör man tänka kring en 2 månaders bebis sömn?

Givetvis så går det inte att säga exakt hur mycket sömn en 2 månaders bebis behöver, men det finns vissa riktmärken man kan förhålla sig till. En bebis som bara är 2 månader brukar behöva sova drygt 14 timmar per dag, även om det kan variera från barn till barn. Det innebär att man måste natta barnet relativt tidigt. Försök att ha det lugnt och tyst i sovrummet där barnet ska sova och att ljuset i rummet indikerar på att det är natt, genom exempelvis bra mörkläggningsgardiner. Men en bebis som bara är 2 månader behöver sova även dagtid, men stora delar av sömnbehovet ska tillgodoses genom nattsömn.

Sovtider för en bebis som är 3 månader gammal

En 3 månaders bebis sömn skiljer sig inte så mycket mot en bebis som är 2 månader gammal. Det beror helt enkelt på att behovet av sömn inte förändras så betydligt efter så kort tid och för att behovet av tydliga sovrutiner för en så pass liten bebis fortsatt är stort. Som ett riktmärke kan man säga att ett barn som är 3 månader gammalt behöver sova minst 15 timmar per dag och att det ofta behöver ett antal olika sovstunder under dagen. Men viktigt att komma ihåg är att det skiljer sig från barn till barn när på dagen det behöver sova och som förälder får man i möjligaste mån försöka anpassa sig efter när barnet vill sova.

Schema för en 4 månaders bebis sömn

Om du har en bebis som är 4 månader gammal så brukar man säga att den ungefär behöver en nattsömn på 12 timmar, men det kan givetvis skifta beroende på det enskilda barnets sömnbehov. Ett barn som vaknar vid 06.00 på morgonen behöver ofta sova igen efter 1 eller 2 timmar och sedan behöva sova igen ytterligare 3 eller 4 gånger under dagen. Strax efter middagstid behöver barnet sova igen för nattens vila. En bra sak man kan göra för att en 4 månaders bebis ska somna är att ge barnet lätt huvudmassage innan det somnar. Små barn blir nämligen mycket trygga av att få den typen av beröring precis innan de somnar.

Så kan du tänka kring en 5 månaders bebis sömn

En bebis växer snabbt, men det tar tid innan sömnbehovet minskar i någon större utsträckning. Någon typ av vägledning kan göra att en bebis som är 5 månader gammal behöver sova i vart fall 14 timmar per dygn och behöver sova några gånger under dagen också. En bebis som är 5 månader behöver dock inte sova mer än 3 timmar per dag, risken är att om bebisen sover för mycket på dagen så kommer den ha svårt att sova under natten. Det kan vara påfrestande för såväl en mamma som en pappa. Ett bra sätt att få barnen att sova på natten är att se till att det finns trygga ljud i rummet, som gör att barnet lätt somnar. Om du exempelvis har möjlighet att sätta på en torktumlare eller liknande maskin som ger ifrån sig ett puttrande och tryggt ljud, så kan barnen ofta tycka att det känns lugnt och behagligt. Det finns även digitala appar i telefonen som har tagit fram ljud som du kan spela upp när barnen ska sova som gör att de blir lugna och känner sig säkra.

Stabila sovrutiner för en bebis som fyllt 6 månader

Som pappa eller mamma upplever man ofta att ett barn får tydligare sovrutiner när det är 6 månader gammalt. Då har bebisen lärt sig att ha en lång nattsömn och ofta kan man vid denna uppnådda ålder minska antalet tillfällen som barnet behöver sova på dagen, även om barnet fortsatt behöver sova 2-3 gånger då. Även om man som förälder upplever att barnet har stabiliserat sin sömn när det är 6 månader, så är det viktigt att hålla i de rutiner som barnet vant sig vid de senaste månaderna. Det är vid denna ålder som bebisen också kan börja lära sig att äta riktig mat, från att innan ha fått näring genom bröstmjölk eller ersättning till bröstmjölk. Samtidigt som man minskar antalet sovstunder bör man också lära barnen att få små skedar av mat för att de ska lära sig att få mer näring och mat. Det beror på att det är vid den här åldern som behovet av näring har ökat så pass mycket. Om barnet får tillräckligt med näring kommer det även kunna sova tillräckligt. För att säkerställa att barnet får den näring det behöver kan du försöka addera fett eller andra kaloririka ingredienser i maten så att barnet kan få i sig mycket näring trots att portionerna av naturliga skäl inte kan vara så stora.

Fortsatt viktigt med lång nattsömn och vila under dagen för en 7 månaders bebis

En bebis som har fyllt 7 månader är relativt stor. Men det är viktigt för en 7 månader bebis att den får tillräckligt med sömn, så att den orkar hela dagen. Även om en bebis som är 7 månader har ett något mindre behov av sömn än en nyfödd, så behöver den ha en lång sammanhängande nattvila på minst 11 timmar. Men det är många bebisar vid denna ålder som ännu inte trappat ned sitt behov av sömn, utan fortsatt behöver en 14-15 timmars sömn per dag. Det är därför inte alltid meningsfullt att sätta ut ett exakt antal timmar barnet behöver sova, men det är inte alltid bra om barnet sover mindre än 11 timmar, totalt, under en dag.

Sömnschema för bebisar som är 8-9 månader gamla

En 8 månaders bebis behov av sömn, eller en 9 månaders bebis behov av sömn, är fortsatt stort. Försök att se till att barnet får sova åtminstone 11 timmar per natt och att ni får in en eller två sovstunder under själva dagen. Om möjligt så kan sovstunderna under dagen vara mellan 1-2 timmar vardera. När barnet fyllt 8 eller 9 månader behöver de inte sova längre än detta under dagen, så om det är möjligt att få ner tiden för sovstunderna på dagen ska man som förälder försöka göra detta. Sömn är viktigt, men desto äldre bebisen blir desto mindre är också behovet av långa sovstunder under dagen. För de allra flesta barn alltså, vissa barn som är väldigt aktiva har även vid dessa åldrar ett behov av att sova mycket på dagtid.

Minskat behov av sömn för 10 månaders bebis och 11 månaders bebis

När ett barn har fyllt 10 månader eller 11 månader så har behovet av att sova minskat lite, men faktiskt inte så mycket jämfört med yngre bebisar. Försök att hålla fast i tidigare sovrutiner och att barnet får en lång nattsömn och får möjlighet att sova en eller två gånger under dagen. På dagen behöver barnet även vid denna ålder sova kanske en timme vid två olika tillfällen. Det man kan tänka på när barnet är 10 månader eller 11 månader gammalt är att försöka börja läsa för barnen innan läggdags och fästa sovrutiner för läggning som kan hålla för lång tid framöver.

Fokus på att minska sovtid på dagen för bebis som fyllt ett år

Det har skett mycket i ett spädbarns utveckling när det har fyllt ett år. Som förälder upplever man ofta att det löper ganska kort tid från barnets födelse tills att det har blivit ett år gammalt. Men även om mycket förändras i barnets liv på denna tid, så behöver barnet fortfarande lika mycket sömn på natten. Men det viktiga för dig som pappa, eller förälder i allmänhet, är att se till att barnet inte behöver sova middag mer än en gång per dag. Här kan man nämligen lägga grunden för att barnet ska sova mycket på natten under en sammanhängande tid, istället för att sova vid flera olika gånger på dagen. Men det är viktigt här att känna efter om barnet behöver sova längre, då ska man som förälder försöka anpassa sig utefter detta. Varje barn är unikt och behöver sova olika mycket. Den här artikeln beskriver hur sömn fungerar för barn vid olika tidpunkter rent allmänt sett. Men kom ihåg att varje barn är unikt och har unika behov, det finns ingen lösning som fungerar för alla barn i alla lägen.

Sammanfattning

Den här artikeln har syftat till att på ett utförligt sätt beskriva hur man kan tänka kring sömn för yngre barn. Vi har försökt att på ett konkret sätt beskriva hur man kan lägga upp sovtid, antalet timmar för sömn under dagen och hur detta kan skilja sig åt beroende på hur många månader barnet har fyllt. Men det är viktigt att understryka att detta bara är generella riktlinjer som finner stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Men vilka tider ett barn ska sova är ingen exakt vetenskap och det tål att återigen påpekas att det är du som förälder som bäst känner ditt barn och ditt barns behov. Det är viktigt att barn får sova tillräckligt mycket och om ens barn behöver sova mellan 16-17 timmar per dag, upp till ett års ålder, så behöver det inte vara något konstigt med det. Varken forskning eller experter kan ge ett entydigt svar på exakt hur ofta ett barn bör sova i egen säng, eller när det ska sova i föräldrarnas säng. Som förälder får man prova olika metoder som man tycker fungerar för just sitt barn och man gör klokt i att fråga andra föräldrar om fungerande tips och metoder. Man ska inte vara blyg för att fråga om råd och tips från vänner, föräldrar eller andra som har erfarenhet av föräldraskap.